Przyroda

przyroda roztocza

Roztoczański Park Narodowy – Jest położony na terenie Roztoczu Środkowym. Powstał w 1974r. Na obszarze 8102 ha chronione są najciekawsze i najcenniejsze przyrodniczo rejony które niegdyś były lasami Ordynacji Zamojskiej. Można tu spotkać około 700 gatunków roślin i aż 19 zespołów leśnych, w których występuje około 400 pomnikowych drzew. To fantastyczne miejsce można zwiedzać zarówno pieszo jak i na rowerze, dla turystów przygotowano 9 ścieżek poznawczych, m.in. „ścieżka na Bukową Górę” czy „do stawów Echo” oraz 5 szlaków turystycznych. Można również skorzystać z wyznaczonej trasy rowerowej do Izby Leśnej w Floriance gdzie prowadzona jest hodowla Konika Polskiego

Rezerwat Szum – Obszar chroniony o powierzchni 18 ha. Położny jest niedaleko Górecka Kościelnego. Przez rezerwat przepływa rzeka Szum, która tworzy serię progów skalnych (szumów). Wędrując wyznaczoną w rezerwacie ścieżką dydaktyczną możemy napotkać rośliny chronione takie jak: rosiczka, widłak czy lilia złoto głów. Na terenie rezerwatu znajduje się zapora wodna.

Rezerwat Czartowe pole – rezerwat o powierzchni 80,5 ha utworzony na terenie nadleśnictwa Józefów. Swoją nazwę zawdzięcza legendzie która głosi, że kiedyś „jeno czarci tam hasali”. Na terenie rezerwatu podziwiać można malowniczą dolinę rzeki Sopot oraz VIII wieczne ruiny dawnej papierni Zamojskich. W celu umożliwienia turystom podziwiania walorów tego pięknego miejsca utworzono ścieżkę przyrodniczo dydaktyczną o długości 1,4 km.

Bagno Tałandy –Torfowisko wysokie zasługujące na szc zególną uwagę ze względu na unikalne walory krjobrazowe. Otoczone jest wałami wydmowymi wznoszącymi nawet 6 m ponad poziom torfowiska. Swoje źródło ma tu rzeka „Gorajec”.